Hlavná stránka / Sortiment | Info o elektrostatike | Katalógy | Kontakt |    On-line obchod                                                                        21. Február 2020
 

Slovak   Czech   English
lupa Vyhľadávanie
Hlavná stránka » Všeobecné informácie o elektrostatike

         Všeobecné informácie o elektrostatike
 


Elektronický priemysel kladie dôraz na zvyšujúcu sa záruku, spoľahlivosť a kvalitu. Poškodenie súčiastok a zariadení citlivých na elektrostatický výboj (ESDS) sa dá minimalizovať dodržiavaním najdôležitejších pravidiel:
 • s elektrostaticky citlivými zariadeniami (ESDS) sa smie manipulovať len v chránených priestoroch (EPA)

 • vyvarujte sa rozdielov potenciálov a elektrostatických výbojov

 • používajte náramky a schválenú obuv v kombinácii s podlahou k uzemneniu osôb

 • vyvarujte sa materiálom, ktoré sa ľahko elektrostaticky nabíjajú (PE, PVC, PS ...)

 • nevystavujte ESDS elektrostatickým poliam nad 100 V/cm!

 • používať len schválené, ESD ochranné baliace a transportné materiály

 • školenie personálu a trvalý monitoring sú základom programu ochrany pred ESD

Odporúčané štandardy:

  STN EN 61340-5-1
ELEKTROSTATIKA, časť 5-1
Ochrana elektronických súčiastok pred elektrostatickými javmi
- Všeobecné požiadavky

  STN EN 61340-5-2
ELEKTROSTATIKA, časť 5-2
Ochrana elektronických súčiastok pred elektrostatickými javmi
- Návod na používanie
  (*Tieto normy nahrádzajú anglické verzie (IEC) STN EN 61340-5-1/2 z októbra 2001 v celom rozsahu.)

  STN EN 61340-4-3
ELEKTROSTATIKA, časť 4-3
Štandardné skúšobné metódy pre špecifické aplikácie - Obuv

  STN EN 61340-4-5
ELEKTROSTATIKA, časť 4-5
Štandardné skúšobné metódy pre špecifické aplikácie
Metódy charakterizovania elektrostatickej ochrany obuvou a podlahou v kombinácii s osobou

  STN EN 61340-2-1
ELEKTROSTATIKA, časť 2-1
Metódy merania - Schopnosť materiálov a výrobkov odvádzať elektrostatický náboj

  STN EN 61340-2-3
ELEKTROSTATIKA, časť 2-3
Metódy skúšok pre stanovenie rezistencie a rezistivity tuhých rovinných materiálov, používaných k zabráneniu akumulácie elektrostatického náboja

  STN EN 61340-3-1
ELEKTROSTATIKA, časť 3-1
Metódy simulácie elektrostatických javov - Model ľudského tela (HBM)
- Skúšanie súčiastok

  STN EN 61340-3-2
ELEKTROSTATIKA, časť 3-2
Metódy simulácie elektrostatických javov - Strojový model (MM)
- Skúšanie súčiastok

  ANSI/ESD S20.20
ESD Association standard for the Development of an Electrostatic Discharge Control Program for
- Protection of Electrical and Electronic Parts, Assemblies and Equipment (Excluding Electrically Initiated Explosive Devices)


 


Definície STN:

  Elektrostaticky vodivý (C)
  Conductive
baliaci materiál s povrchovou rezistivitou ≥1x102Ω až <1x105ΩKniha praktických rád a pokynov
pre vybavenie pracoviska (EPA).
  Elektrostaticky disipatívny (D)
  Dissipative
baliaci materiál s povrchovou rezistivitou ≥1x105Ω až <1x1011Ω

  Elektrostaticky tieniaci (S)
  Shielding
baliaci materiál s bariérou obmedzujúcou prienik prúdu

  Izolujúci
baliaci materiál s povrchovou rezistivitou ≥1x1011Ω  ESD
Elektrostatický výboj
(Electrostatic Discharge)

  ESDS
Elektrostaticky citlivé súčiastky
(Electrostatic Sensitive Devices)

  EPA
Priestory chránené proti elektrostatickým výbojom
(Electrostatic Protected Area)

 


Základné značenie:Značka pre ESD citlivé
súčiastky alebo zariadenia


Príklad značky pre obaly
* primárna funkcia - kód
C = vodivý
D = disipatívny, S = tieniaci


Priestory chránené
proti elektrostatickým výbojom

 


Veľkoobchod ESD produktov:

ESD Antistatika - antistatické obaly, ESD antistatické krabičky, ESD antistatické boxy, ESD antistatické prepravky, ESD antistatické lepiace pásky, výstražné etikety, ESD antistatické štítky, nálepky, ESD antistatické lepidlá, ESD antistatické čistiace prostriedky, ESD antistatické utierky, ESD antistatické meracie a skúšobné prístroje, testery, ionizátory, elektrostatický voltmeter, merače, ESD antistatické náramky a káble, kábliky, ESD antistatické uzemňovacie náramky, ESD antistatické uzemňovacie zástrčky, ESD antistatické lišty, ESD antistatické krabičky, ESD antistatické odevy, ESD antistatické oblečenie, ESD antistatické plášte, ESD antistatické rukavice, ESD antistatické jednorázové návleky, ESD antistatické stoličky, otočné, ESD antistatické peny, disipatívne, vodivé, ESD antistatické zásobníky, skladové, ESD antistatické transportné systémy, ESD antistatické podlahové krytiny, ESD antistatické podložky na stoly, ESD antistatické podložky na zem, ESD antistatické podložky na podlahu, ESD antistatické kefy, ESD antistatické štetce, ESD antistatické topánky, ESD antistatická obuv, ESD antistatické sandále, ESD antistatické uzemňovacie boxy, ESD antistatické vrecká, ESD antistatické fólie, ESD antistatické sáčky, ESD antistatické bublinkové fólie, ESD tepelné zváračky, vákuové zváračky - externé, interné, ESD antistatický obalový materiál, ESD antistatický baliaci materiál, ESD antistatické rukávy, ESD antistatické tieniace sáčky, ESD antistatické metalizované sáčky, ESD antistatické sáčky proti vlhkosti, ESD antistatické vodivé sáčky, ESD antistatické - disipatívne sáčky, ESD antistatická sťahovacia a zmršťovacia fólia, ESD antistatické vozíky, ESD antistatické pomôcky, ESD antistatické vybavenie pracoviska,

Hlavná stránka / Sortiment | Info o elektrostatike | Katalógy | Kontakt |  On-line obchod       
(c) 2009-2012 Prevádzkovateľ portálu antistatika.sk - ELPRO, s.r.o.